Fulfillment: čo to je?
Účinné logistické riešenie 21. storočia

Máte stredne veľký alebo veľký e-shop a zisťujete, že vaše náklady na sklady, prevádzku, zamestnancov, poistenie či prepravcov sú strašne vysoké? Predstavujeme vám službu fulfillment, ktorú ponúkajú logistické centrá, akým je aj MRS Transport.

Čo je to fulfillment?

Fulfillment v preklade znamená komplexný outsourcing logistiky. Ide o komplexné riešenie distribúcie vášho tovaru, a to všetko pod jednou strechou. Služba v sebe zahŕňa skladovanie tovaru, jeho expedovanie a taktiež doručenie zákazníkovi.

Fulfillment sa považuje za účinné logistické riešenie 21. storočia, ktoré je dostupné aj pre e-shopy na Slovensku. Fulfillment funguje veľmi jednoducho. Ako prvé podpíšete zmluvu s logistickým centrom a integrujete so sa softwareom spoločnosti. Váš tovar následne pošlete do centra k naskladneniu. Centrum si potom vaše objednávky stiahne priamo z vášho webu a hneď ich začne spracovávať. Táto služba sa volá pick&pack.

Fulfillment sklad

Hotové balíčky, ktoré pripravia a dajú naň všetky potrebné údaje a štítky, odošlú koncovému zákazníkovi. Ak sa náhodou stane, že sa zásielka nedoručí správnemu zákazníkovi, opätovne ju spracujú. Raz za mesiac vám centrum pošle fakturáciu služieb. Vy tak máte na starosti vo vašej firmy jedine výrobu. Je to pre vás aj šetrnejšie riešenie, keďže nemusíte osobitne platiť skladníkov, sklady či materiál na balenie.

Vo svete funguje veľké množstvo logistickým centier, ktoré si môžu dovoliť len tie najväčšie firmy. Medzi ne patrí Amazon či Ebay. Na Slovensku však taktiež nájdete niekoľko logistických centier, medzi ktoré patrí aj MRS Transport.

Prečo sa rozhodnúť pre fulfillment?

Služba fulfillment, ktorú ponúkajú logistické centrá, prinesie vášmu podnikaniu množstvo výhod. Azda najväčšou z nich je, že vás zbaví starostí so skladovaním tovaru. Logistické centrá vám ponúkajú skladové priestory, kde rovnako nebudete mať žiadne problémy s manipuláciou, balením a dopravou tovaru. Celý tento proces je prepojený s e-shopom, a tak budete mať prehľad o tom, koľko tovaru musíte objednať na doplnenie skladu. Rovnako aj výdaj tovaru je synchronizovaný s dokladmi – faktúrou či dodacím listom.

Dôvody, prečo si vybrať MRS Transport

V našej firme preferujeme individuálny prístup. Vyhovieme tak potrebám každého jedného zákazníka, či už ide o menšiu alebo väčšiu firmu. Rovnako dostane každý náš zákazník vlastného komunikačného manažéra.

fulfillment klientská starostlivosť

Ďalším dôvodom, prečo si vybrať našu spoločnosť, je, že váš skladovací priestor si môžete prispôsobiť podľa vlastných predstáv tak, aby sa vám skladovalo čo najkomfortnejšie. Takisto, na rozdiel od väčších logistických centier, vám vieme ponúknuť naše miesta už od jedného paletomiesta.

Naša spoločnosť vám ponúka férovú fakturáciu a zaúčtujeme vám len to, čo naozaj využijete. Ide napríklad o množstvo paletomiest či o počet pohybov položiek.

Naše umiestnenie na mape je veľmi vyhovujúce pre všetky spoločnosti z celého Slovenska, keďže sa nachádzame na juhu stredného Slovenska. Naše centrum tak vypĺňa veľkú medzeru medzi západom a východom krajiny. Navyše je naša poloha veľmi dobre orientovaná aj smerom na Maďarsko.

MRS Transport dodržiava aj 24-hodinový interval vyskladnenia. Váš tovar vyšleme k zákazníkom čo najskôr, a to v priebehu maximálne 24 hodín. V našej firme rovnako vybavujeme aj jednokusové objednávky. Preto bez problémov vyriešime všetky vaše objednávky bez ohľadu na ich množstvo.

fulfillment 24 h.

Azda najdôležitejším dôvodom, prečo sa rozhodnúť pre našu firmu, je, že máme skúsený a odborný kolektív, ktorý má poznatky v oblasti skladovania a pohybuje sa v tomto biznis sektore už vyše 20 rokov. Váš tovar teda zveríme do zodpovedných rúk našich odborníkov.

Ako si vybrať dobré centrum?

Rovnako ako vaša firma tak aj fulfillmentové centrum musí napredovať dopredu. Medzi tieto inovácie patrí aj neustály vývoj softwareu, zväčšovanie ponuky služieb, rozširovanie skladov či modernizovanie vybavenia.

Ak sa rozhodnete zveriť vaše výrobky do rúk logistického centra, na začiatku vašej komunikácie sa vždy pýtajte na ich históriu, informačný systém, technológie či počet zákazníkov a krajín, kam doručujú produkty. Je to veľmi dôležité, pretože si vyberáte dlhodobého partnera pre vaše podnikanie.

Na začiatku vašej konverzácie si určite vypýtajte aj cenovú ponuku, niektoré logistické centrá majú aj cenovú kalkulačku na svojej webovej stránke.

fulfillment cenová kalkulácia

Od čoho všetkého závisí cena skladovania a distribúcie?

Cena spolupráce s externou spoločnosťou, akou je logistické centrum, závisí od rôznych faktorov. Pri výpočte ceny sa rozlišuje paletomiesto (EPAL) alebo regálomiesto. Ak sa pozrieme na našu firmu, uskladnenie jednej palety v rozmeroch 120x120x80 centimetrov stojí 24 centov na jeden deň. Čo sa týka jedného regálu v rozmeroch 40x25x20 centimetrov, cena jedného takéhoto regálomiesta je 5 centov na jeden deň.

Ďalšou časťou je vykládka a nakládka tovaru. Manipulácia s jednou paletou stojí v našej spoločnosti 1,3 eur, manipulácia so škatuľou do 5 kilogramov stojí 10 centov, nad 5 kilogramov je to 15 centov. Medzi ostatné náklady skladovania patrí aj paušálny mesačný poplatok za evidenciu malého zákazníka. Ide o sumu 50 eur na mesiac a vzťahuje sa na zákazníkov, ktorí skladujú tovar v počte menej ako 30 EPAL. Ďalšou, no nepovinnou časťou je normohodina skladníka. Táto položka sa aplikuje len na požiadavku zákazníka vtedy, ak požadovaný úkon nie je možné určiť paušálne (fyzická inventúra, prekládka tovaru z jedného typu palety na druhý).

Čo sa týka distribúcie, cena sa určuje podľa nákladov na distribúciu, teda za prepravu balíka alebo EPAL k zákazníkovi. Distribúcia jednej palety stojí v spoločnosti 40 eur, no cena je len orientačná a viac-menej závisí od presného miesta vykládky, hmotnosti a rozmeru zásielky. Cena zásielky jedného balíka do 5 kilogramov stojí 2,45 eur, od 5 do 30 kilogramov to je 2,50 eur.

doprava

Cena za prijatie a spracovanie každej objednávky stojí 30 centov, vkladanie tovaru do balíka, tzv. picking, stojí 8 centov za kus. Rovnako sa účtujú aj poplatky za každú škatuľu, olepovanie tovaru a v prípade dobierky je zohľadnená aj táto položka.

Komu sa fulfillment oplatí?

Fulfillment je služba, ktorá sa oplatí stredným alebo väčším podnikateľom, pre ktorých nie je výhodné platiť za vlastné sklady, skladníkov, dopravu či balné. Všetko nájdu pod jednou strechou v logistickom centre a nemusia sa zapodievať úkonmi, ako napríklad doručovanie tovaru alebo správne zabalenie produktu.

Pozrime sa na niekoľko prípadov správneho využitia služieb fulfillment. Jedným z príkladov môže byť online obchod s detskými plyšákmi, ktoré šije majiteľka svojpomocne doma. Počas prvých dvoch rokov jej stúpli objednávky z nuly na 200 kusov mesačne a cítila, že má časový a priestorový problém. Doteraz využívala ako sklad svoj byt, kde si vyčlenila jednu izbu. Jej náklady na sklad boli nulové, no izba sa začínala plniť a objednávky čím ďalej tým viac rástli.

Majiteľka pri hľadaní možností, ako získať viac času na svoj osobný život, narazila na logistické centrum a dozvedela sa, že ponúkajú službu fulfillment. Keď zistila, čo všetko služba obsahuje, prišla na to, že aj keď to bude pre ňu finančne náročnejšie, ušetrí minimálne 3 hodiny denne, počas ktorých musela svoj tovar baliť a komunikovať s kuriérom.

fulfillment balenie

Majiteľka nosila svoje výrobky do logistického centra a ich skladov dvakrát týždenne, pretože jej objednávky začali ešte viac rásť. Začala využívať regálomiesta a jej skladovanie síce vzrástlo, no v jej byte sa uvoľnila jedna izba a denne ušetrila aj kopu času. Toto je jeden z príkladov, keď sa pre niekoho z hľadiska ušetrenia osobného času fulfillment oplatí.

Ďalším príkladom správneho využitia fulfillmentu je stredne veľká firma, ktorá prevádzkuje svoje sklady, no náklady na ich prevádzku sú mimoriadne vysoké. Opäť ide o firmu, ktorá už síce má niekoľko objednávok, no rozhodla sa viac svojich peňazí investovať do marketingu a pochopiteľne, jej objednávky vzrástli. Ak chcela spoločnosť prevádzkovať vlastné sklady, musela kúpiť ďalšie, pretože už nedokázala svoj tovar vtlačiť do tých doterajších.

Spoločnosť rovnako hľadala na internete možnosti, ako nájsť lacnejší a efektívnejší spôsob, ako skladovať svoje produkty. Našla možnosť fulfillmentu v logistickom centre. Hneď, ako sa o tomto dozvedela, obrátila sa na centrum, kde začala skladovať svoj tovar.

Firma usporila na množstve položiek – na prevádzke skladov, platoch skladníkov, balení tovaru či doprave. O toto všetko sa starali v logistickom centre, ktoré im poskytlo množstevnú zľavu, pretože jej objednávky vzrástli na 3 000 poslaných balíkov mesačne. Firma chcela ďalej rásť a vďaka ušetreným peniazom investovala do marketingu, ktorý im priniesol zdvojnásobenie počtu objednávok.

šetrenie peniazi

Kto každý môže u nás skladovať?

Naše sklady sú k dispozícii podnikateľským a nepodnikateľským subjektom, veľkým hráčom, ale aj ambicióznym start-upom.

Čo sa týka podnikateľských subjektov, v MRS Transport môžu skladovať distribučné spoločnosti, e-shopy rôznych druhov, spoločnosti so sieťou maloobchodných prevádzok, menšie začínajúce podnikateľské subjekty a start-up firmy bez možnosti vlastných skladov.

V rámci nepodnikateľských subjektov v našej firme skladujú štátne organizácie, vojenské sklady, centrálne sklady civilnej ochrany a kopa ďalších subjektov.

Kto je MRS Transport?

MRS Transport je spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2008 a svoje sklady má umiestnené v Rimavskej Sobote, situovanej na juhu stredného Slovenska. Firma vypĺňa logistickú medzeru medzi západným a východným Slovenskom. Sme schopní skladovať a distribuovať takmer všetky druhy tovaru v zmysle smerníc Európskeho spoločenstva.

V našich skladoch sa denne uskutočňuje prijímanie tovaru na sklad, evidencia skladových zásob, balenie tovaru a jeho expedícia. Rovnako sme schopní etiketovať tovar návodmi a cenovkami, poprípade ho opätovne zabaliť. Za obchodného partnera dokážeme taktiež vystavovať faktúry a viesť aj jeho skladovú evidenciu.

expedícia tovaru

Kvalitu našej práce zaručuje aj nízke percento skladových reklamácií a vysoký počet spoluprác od začiatku existencie firmy. Tiež sme si získali aj ich dôveru našich klientov. V prieskumníkoch uvádzajú ako naše najsilnejšie stránky flexibilitu, spoľahlivosť, ale aj férovú cenu práce za poskytnuté služby.

Naše vlastné skladové priestory sú postavené na výmere viac ako 3 000 metrov štvorcových a nachádzajú sa v strede Slovenska, čiže napojenie na Bratislavu, Košice, Banskú Bystricu, ale aj na značnú časť Maďarska je veľmi rýchle. Ďalšou výhodou našej spoločnosti je, že sa u nás dohovoríte slovensky, anglicky, rusky, nemecky či maďarsky.

Informačný systém

Dôležitou súčasťou logistického centra a jeho správneho fungovania je funkčný informačný systém. Je to v podstate software, ktorý riadi zúčtovanie dobierok, expedovanie či dopravu tovaru. Tento systém ušetrí zákazníkom niekoľko stoviek eur ročne.

V rámci informačného systému máte dokonalý prehľad o tom, v akom stave sú vaše objednávky, koľko máte vyexpedovaných zásielok či koľko tovaru máte priamo na sklade. Môžete vidieť pohyb každej vašej zásielky a dokumenty k nim, ako napríklad faktúry či dodacie listy.

systém

Ak by náhodou nastal nejaký problém a zákazník by chcel vrátiť svoj tovar, v systéme je  vidieť fotky poškodeného tovaru, spracované vratky a podklady. Logistické centrum rovnako cez informačný systém posiela informačné smsky či emaily.

Výhody a nevýhody fulfillmentu

Ako každá podnikateľská činnosť, aj fulfillment má svoje pre a proti. Azda najväčšou výhodou fulfillmentu je viac času na vlastný biznis a menej starostí, čo je dôležité, ak sa chcete sústrediť na nejakú inú činnosť vo svojej firme.

Ďalším plusom je cenovo výhodnejšie doručovanie. Logistické centrá majú zväčša podpísané zmluvy s určitými kuriérskymi spoločnosťami a cena za prepravu je nižšia. Jednou z ďalších výhod je aj systematizácia a získanie know-how. Je to dôležité, ak by ste sa časom rozhodli, že chcete mať vlastný sklad a zamestnávať svojich ľudí. Nevýhodou fulfillmentu je to, že musíte dôverovať druhej strane, svojmu obchodnému partnerovi. Ak to nedokážete, je zbytočné začať spoluprácu s logistickým centrom.

Pre malé e-shopy je výhodou tejto činnosti napríklad časová úspora. Nemusíte obvolávať kuriérov alebo denne odnášať balíky na poštu. Rovnako tak ušetríte čas aj pri balení tovaru. Pri spolupráci s logistickým centrom sa zásadne znížia aj náklady na prepravu. Nemusíte  zamestnávať vlastných ľudí a ani prevádzkovať vlastné sklady.

hodinky

Nevýhodou fulfillmentu pre malé e-shopy je prispôsobenie sa systému práce a procesom. Pre začínajúcich podnikateľov to môže byť zo začiatku veľmi náročné. Rovnako nemáte svoj tovar u seba v kancelárii. Ak však logistickému centru dôverujete, problém by mal byť zažehnaný. Vďaka informačnému systému máte dobrý prehľad o tom, v akom stave sa váš tovar nachádza.

Ak sa pozrieme na stredne veľké e-shopy, tých výhod je v podstate ešte viac. Ušetríte na skladoch, kde ste si skladovali svoj tovar a platili zamestnancov. To všetko vám zabezpečí práve logistické centrum. Vďaka nemu máte rovnako aj lepšiu cenu dopravy.

Nevýhodou fulfillmentu je napríklad to, že ak ste podnikateľ, ktorý si necháva všetky veci na poslednú chvíľu, spolupráca s logistickým centrom vám nemusí vyhovovať. Dôvodom je nutný proces a pravidelnosť skladovania tovaru. Ak máte napríklad aj kamennú predajňu spojenú s vlastným skladom, je potrebné si premyslieť budovanie ďalšieho.

Čo sa týka veľkých e-shopov, najväčšou výhodou je zosystémovanie procesov. Pri veľkých internetových predajniach sa logistika musí brať o niečo vážnejšie a musíte sa jej dostatočne venovať. Mínusom fulfillmentu pri veľkých e-shopoch je napríklad to, že ak fungujete vo vlastnom režime a bez problémov, fulfillment môže byť zlým riešením, pri ktorom sa vám naruší vlastný systém.

e-shop procesy

Prečo je fulfillment dôležitý?

Fulfillment je dôležitý z viacerých hľadísk. Jedným z nich je aj to, že ľudia bažia po zásielkach, ktoré im prídu čo najskôr. Ak by ste chceli vybavovať objednávky interne, proces je časovo príliš náročný a tým, že by sa čas doručenia zásielky predĺžil, môžete stratiť veľa zákazníkov, ktorí si nakúpia u konkurenčnej firmy, ktorá vie tovar dodať skôr než vy.

Ak nespolupracujete s logistickým centrom, strácate tiež veľa zákazníkov aj z toho dôvodu, že im neponúkate viac možností dopravy. Logistické centrum má dohody s niekoľkými kuriérskymi spoločnosťami, ktoré majú rôzne ceny a zákazníci si tak môžu vybrať na základe rozpočtových a časových obmedzení. Spoločnosti, ktoré neponúkajú zákazníkom viac možností výberu, riskujú stratu biznisu ešte skôr, ako im zákazníci vôbec dajú šancu.

Ak chcete získať konkurenčnú výhodu, musíte splniť očakávania zákazníkov, ktoré sa týkajú promptného doručenia a služieb rýchleho vrátenia. Vďaka optimalizácii procesov vybavovania objednávok a spolupráci s logistickým centrom môžete napríklad znížiť náklady na dopravu, prevádzkové náklady a zlepšiť služby zákazníkom.

šetrenie peniazi

Aké sú typy vybavovania objednávok?

Existujú štyri rôzne spôsoby vybavovania svojich objednávok. V dnešnom článku sme sa zamerali na fulfillment, čo je v podstate externé plnenie objednávok. Inak ho môžeme nazývať aj outsourcing. Logistické centrá sa taktiež volajú aj 3PL.

Ďalším spôsobom je napríklad aj interné plnenie objednávok. Aj tomu sme sa venovali vyššie. Znamená to v podstate vybavovanie objednávok vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. Pri tejto možnosti máte vlastné sklady a prípadne, ak ste väčšia firma, tak zamestnávate aj vlastných zamestnancov.

Tretím spôsobom vybavovania objednávok je dropshipping. Ide o spôsob, ktorý je sčasti podobný outsourcingu, no nie je v ňom potrebné skladovať žiaden tovar. Je to spôsob, ktorý je často využívaný pri fungovaní začínajúcich maloobchodníkoch. Maloobchodník neuchováva položky, ktoré predáva na sklade, no namiesto toho kupuje tovar, ktorý môže byť umiestnený aj v logistickom centre. Dodávateľ vybavuje rovnako všetky objednávky a dopravuje ich zákazníkom.

Posledným spôsobom plnenia objednávok je hybridné plnenie. Súhrnne ide o kombináciu všetkých vyššie spomenutých spôsobov plnenia. Spoločnosť môže napríklad niektoré objednávky spracovať interne. Môže ísť o produkty, ktoré vyrába svojpomocne doma. Ďalšie objednávky môžu plniť formou dropshippingu. Je to hlavne vtedy, ak ide o nezvyčajné položky alebo predmety, ktoré sa nakupujú zriedka a nechcú ich skladovať doma alebo v logistických centrách (napríklad drahé alebo veľké predmety).

drahý tovar

V tomto článku sme vám priblížili možnosti využitia fulfillmentu, jeho pozitívne a negatívne stránky. Fulfillment je podľa nás veľmi inovatívny spôsob vybavovania objednávok. Dôležité však je, že musíte vložiť svoju dôveru do logistického centra, ktorému ste zverili svoj tovar a následne ho doručuje zákazníkom pomocou kuriérskych spoločností. Ak chcete zistiť viac napríklad o celkovej cene za skladovanie a doručenie vášho tovaru, kliknite na tento odkaz, kde nájdete cenovú kalkulačku, ktorá vám vypočíta mesačné náklady za uskladňovanie a doručovanie tovaru cez logistické centrum. Ak sa pre nás rozhodnete, neváhajte nás kontaktovať.

Neváhajte nás kontaktovať
Investujte svoje 3 minúty na to, aby ste získali informácie, ktoré môžu do budúcna výrazne zlepšiť vašu logistiku.
Kontakt
Fakturačné údaje
MRS-SKLADY s.r.o.
Sobôtka 5116/3
Rimavská Sobota

IČO: 44438605
DIČ: 2022697314
IČ DPH: SK2022697314
©2020 Vyrobila digitálna marketingová agentúra 
PROGNESSA